Personvernerklæring (GDPR) Camilla Bringslid AS

1 Innledning

Camilla Bringslid AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2 Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du laster ned en ressurs gratis, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper produkter fra oss, som hva du har kjøpt, betalingsmetode (f.eks. Visa), leverings- og fakturaadresse. Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss, vil bli lagret i vårt e-post program.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP- adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.3 Hva bruker vi personopplysningene tilVi bruker personopplysningene dine til følgende formål:1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.

2. Gjennomføre bestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp, bl.a. for å sende deg kjøpsfilene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.

3. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

4. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

5. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. epostadresse) til å sende deg informasjon. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

Det rettslige grunnlaget for formål 1og er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2og er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss.

4 Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Se vår cookie-deklarasjon og hvilke cookies vi lagrer her.

5 Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene.

*Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke kjøp d har gjort). Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.6 Kommunikasjon til brukere via e-postVi sender ikke ut uanmodet e-post, men vi sender e-post til våre brukere i samsvar med bestemmelsene for våre tjenester. Følgende skisserer typen e-

post Camilla Bringslid AS sender sine bruker:

 • –  Nyhetsbrev
 • –  Meldinger som kreves for å gjennomføre bestillinger av produkter fraCamilla Bringslid AS
  o Vi vil sende deg en e-post som informerer om tilgjengeligheten avet annet produkt eller tjeneste, som du har bestilt direkte fraCamilla Bringslid AS.
 • –  Meldinger som kreves for å vedlikeholde din konto:

o Meldinger for nyregistrerte kunder, meldinger som bekrefter bestillinger gjort direkte på nettsiden, meldinger som bekrefter endringer i dine bestillinger og i din konto, invitasjoner til kundeundersøkelser, meldinger som informerer deg om viktige oppdateringer for tjenester eller produkter relatert til virksomheten.

– Markedsføringsmeldinger om tjenesten du mottar:
o Vi kan sende deg markedsføringsmeldinger relatert til tjenesten(e)

du mottar, inkludert meldinger som f.eks. oppfordrer deg til å kjøpe ekstra produkter og/eller tjenester.

7 Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendtog maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om åoverføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.8 CookiesVi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nett-trafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Informasjonen brukes til å bedre forstå brukervennlighet og til å forbedre nettsiden.Programmene vi bruker for å lagre cookies er:- Facebook

– Google Analytics

9 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Dersom endringene berører deg direkte, vil du få beskjed ved å legge ut en melding på nettstedet, eller vedå sende deg en epost og gi deg muligheten til å velge bort en slik endring. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring påwww.camillabringslid.no.

10 Hvordan kontakte oss

Dersom du har spørsmål eller bekymringer med hensyn til disse Vilkårene eller bruken av informasjon, send oss en epost eller bruk følgende adresse:

Camilla Bringslid AS Florvågvegen 109 5305 FLORVÅG

www.camillabringslid.no post@camillabringslid.no

Vilkår og kjøpsbetingelser

1 Innledning

Camilla Bringslid AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2 Påmelding, avmelding og refusjon

Alle salg er endelig. Ved ulike kurs og arrangementer er påmelding bindende og endelig og kan skje frem til start. Påmelding er personlig, og ved overføring av billett/plass må du spørre Camilla Bringslid AS.

Vi tar forbehold om endringer i eventet, eller kansellering grunnet årsaker utenfor vår kontroll som sykdom hos kursholder eller i kursholders familie,reguleringer fra myndighetene, vær og andre uforutsette hendelser. Da vil kunden få tildelt en erklæring på kjøp og kansellering som kan brukes til kundens reiseforsikring-leverandør. Årsaken til at deltageravgift ikke er refunderbar er at kostnadene påløper i forkant av eventet.

Sykdom hos kunde eller andre forhold hos kunde gir ikke grunn til refusjon av deltageravgiften.

Fysiske arrangement med mindre enn 15 påmeldte kan bli avlyst.

3 Angrerett

Ved kjøp av produkter for nedlastning gjennom nettsidene, faller angreretten bort så snart resursen/tjenesten er lastet ned.

Som kunde bekrefter du når du godkjenner disse vilkår, at angreretten faller bort så snart du tar i bruk ressurser eller tjenester levert av Camilla Bringslid AS. I henhold til Angrerettsloven er du som kunde informert av Camilla Bringslid AS om «funksjonaliteten» på tjenestene som leveres, da gjelder hvilket språk tjenesten tilbys på, måten innholdet leveres, varighet og ansvar og krav til å være elektronisk tilgjengelig via mail og telefon.

Videre frafaller angreretten som følge av Angrerettsloven § 22. ledd c: «Unntak fra angreretten: Levering av tjenesten har startet med forbrukeren forhåndssamtykke i at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen», ergo at når Camilla Bringslid AS har startet å levere sine tjenester i et forløp etter avtale. Dette betyr at angrerett på behandlingsforløp gjelder inntil oppstart av samarbeid.

6 Betaling

Betaling vil gjennomføres før oppstart av samarbeid. Du vil gjennomføre kjøpet på nettsidene til Camilla Bringslid AS, og du vil motta kvittering på alle kjøp du gjør via e-post etter at betalingen er trukket fra din konto. Denne kvitteringen er kun til informasjon om hva som er betalt og ikke en eventuell utestående saldo.

7 Innkreving og inkasso-rutiner

Fakturaer som ikke er betalt innen 7 virkedager etter forfall vil motta inkassovarsel. Er ikke betaling kommet inn etter påfølgende 14 dager, vil purring og inkasso bli foretatt av Lindorff.

8 Betalingsproblemer

Hvis du får betalingsproblemer for tjenestene du har kjøpt, må du kontakte Camilla Bringslid AS så snart som mulig. Ved tidlig beskjed, vil det være mulig å se på løsninger for betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan.

oppklare eventuelle misforståelser.

9 Aksept av deltagere

Camilla Bringslid AS forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte kunde til opptak i programmene. Forløpene passer ikke alle, og en klient kan meldes av kurs eller annet produkt/tjeneste og få refundert avgiften uten noen nærmere begrunnelse.

10 Rettigheter og opphavsrett

Alt innhold som er en del av tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettsiden, eies av Camilla Bringslid AS, eller dets leverandører, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning til opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter eiendom og eiendomsrett. Ingen del av denne nettsiden, produkter/produktmateriell og andre tjenester kan kopieres eller forandret på noen som helst måte, videresolgt, videre distribuert eller brukt på noen annen måte enn hva som er skriftlig avtalt mellom deg og Camilla Bringslid AS. Deling av materiell og/eller innhold fra samarbeid med Camilla Bringslid, med andre er å betrakte som overtredelse av copyright. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne opphavsrett og andre eier-rettigheter som finnes i et slikt innhold.

12 Diverse

Disse vilkårene, vilkår for refusjon, angrerett og ansvar, utgjør avtalen mellom deg og Camilla Bringslid AS med hensyn til din bruk av tjenestene, og erstatter alle skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse vilkårene skal reguleres av lovene i Norge med hensyn til tvister som oppstår under bruk.


nb_NONorsk bokmål